OSN-SAbstraktOSN-E

Testosteron je steroidní hormon o molekulové hmotnosti 288,4, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovárií. Jeho produkce je řízena hormony předního laloku hypofýzy (LH). Vzniká rovněž periferní konverzí androstendionu. V krvi cirkuluje jak volný (2,5 %), tak vázaný na TeBG (testosteron vážící globulin) nebo SHBG a albumin. Změny koncentrací vazebných proteinů mohou významně ovlivnit koncentraci cirkulujícího testosteronu. Z toho důvodu se používá pro lepší kvantitativní charakterizaci koncentrace účinného testosteronu tzv. index volného testosteronu (FAI - Free Androgen Index), vypočítaný jako poměr koncentrací celkového testosteronu a SHBG.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E