OSN-SAbstraktOSN-E

Aldosteron je hormon vylučovaný kůrou nadledvin, je to mineralokortikoid o molekulové hmotnosti 360,4. Stanovení aldosteronu je užitečné u diagnostiky hyperaldosteronismu (primárního i sekundárního) a hypoaldosteronismu. Obvykle se vyšetřuje bazální hladina aldosteronu v plazmě z cirkulující krve, případně po stimulačním testu (poloha vestoje) nebo inhibičním testu (infuze soli), nebo se sleduje hladina aldosteronu v moči (obvykle je stanovení v 24 hodinové moči).

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Aldosteron v séru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Aldosteron je mineralokortikoid produkovaný kůrou nadledvin. Podílí se významnou měrou na regulaci iontů v těle. Fyziologicky působí v distální části nefronů, kde podporuje aktivní resorpci Na+ a exkreci K+ a H+ iontů do moči. Aktivní resorpce sodíku je spojena s pasivní resorpcí vody a tím i se zvýšením objemu extracelulární kapaliny.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Sekrece aldosteronu je ovlivňována několika mechanismy, nejdůležitější je jeho regulace systémem renin‑angiotensin, konkrétně angiotensinem II.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Stabilita při 20°C je 8 hodin, při 4-8°C je 24 hodin.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Vladimír Bartoš (1998)

Jiřina Lukášková (2008)