*ipi_o - identifikační a jiné údaje pro komunikaci  IS/IS, IS/LIS a LIS/LIS

Slouží k zaslání identifikačních údajů používaných v jednom IS jinému IS, ve kterém mohou být uloženy pro případné vrácení (blokem ipi_v).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nem_cis

a

-15

?

nemocniční číslo

libovolný text

pokyny:

viz 01

 

kat_pac

a

2

?

kategorie pacienta

libovolný text

pokyny:

viz 01

 

cis_chor

a

-15

?

číslo chorobopisu

libovolný text

pokyny:

viz 01

 

cis_is

a

-15

?

číslo v IS 

libovolný text

pokyny:

viz 01

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ipi_o

poznámky společné pro celý blok:

IS ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”)  v bloku ipi_o.

V případě obousměrné komunikace  je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS původního příjemce, tj. IS ”B”).

Toto je využíváno zejména při obousměrné komunikaci s laboratorním komplementem.

 

01 - pokyny společné pro nem_cis, kat_pac, cis_chor, cis_is:

Konstrukce dle systému odesílatele IS