*as - obsah bloku adresa - spojení

Adresy spojení doplňující blok adres a.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ adresy spojení

”D,T,F,S,X,M,E,I”

viz seznam hodnot

poznámky:

dříve ”příznak typu”

 

poradi

a

1

?

pořadí dle důležitosti

”0,1”

pokyny:

viz poradi - pokyny

 

obsah

e

-255

?

obsah adresy

volným textem

pokyny:

viz obsah - pokyny

poznámky:

tvar určuje položka ”typ adresy spojení”

úprava formátu

(v poznámce)

vnitrni

e

-255

?

vnitřní adresa

volným textem

pokyny:

viz vnitrni - pokyny

 

sdeleni

e

-255

?

textová informace k adrese

volným textem

pokyny:

viz sdeleni - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

                                        

typ

seznam hodnot:

 D = disketa

T = telefon

F = fax

S = SMTP (soubor se posílá jako příloha k elektronické poště)

X = X.400 (soubor se posílá jako příloha k elektronické poště)

M = MHS /Novell/ (soubor se posílá jako příloha k elektronické poště)

E = e-mailová adresa

I = dle interní dohody

 

poradi

pokyny:

V pořadí dle důležitosti se rozlišuje pouze adresa pro hlavní spojení (1) a adresy ostatní (0).

 

 

obsah

pokyny:

Obsah adresy je zapisován dle typu adresy (uvozovky nejsou součástí zápisu!).

Pro:

T = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu

F = ”(+stát)telefon/linka”; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu

S = adresa SMTP (internetová) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

X = adresa X.400 - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

M = MHS /Novell/ - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

E = adresa ve tvaru “adresat@domena.cz”

I = specifikují komunikující strany

 

vnitrni

pokyny:

Vnitřní adresa pro další distribuci zprávy ”za schránkou” příjemce. Není-li odesílateli známa, položku nevyplní, případné upřesnění může zapsat do položky ”sdělení pro správce schránky”.

 

sdeleni

pokyny:

Textová informace pro správce schránky, žádost o ruční dodání adresátovi tam, kde chybí ”vnitřní adresa” atd.