*vro - vyšetření laboratorní - blok pro obrazové informace

Sdělení odkazu, kde jsou uloženy příslušné obrazové informace sdělované k této laboratorní položce.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

 

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

 

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - poznámky

 

text

 

e

 

?

popis obrazové přílohy, komentář

 

pokyny:

1. viz element text

2. viz text - pokyny

 

priloha

e

 

*

příloha - odkaz na externí soubor

 

pokyny:

1. v tomto externím přípojném souboru je obrazová příloha uložena

2. viz priloha - pokyny

 

int_pril

e

 

*

interní příloha

 

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

text

pokyny:

Volný text obsahující popis obrazové přílohy (např. radiologický nález).

 

priloha

pokyny:

Příloha obsahuje odkaz na externí soubor, obsahující formátovaná textová nebo obrazová data.

 

příklad:

<priloha zdroj = ”obrazek.png” typ = ”picture/png” >foto krvinek</priloha>