*vrp - vyšetření laboratorní prázdné

Prázdný blok pro speciální použití.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

 

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

 

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - poznámky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrp

pokyny k celému bloku:

Prázdný výsledek se váže ke speciálním připravovaným položkám, které jsou stále předmětem odborné diskuze.

Popis bude doplněn do další verze DS anebo bude blok zrušen.

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.