*xx - pomocný blok pro individuální potřebu IS

Pomocný provizorní blok pro individuální potřebu IS jedné firmy. Na přání některých IS.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod_firmy

a

8

1

kód firmy, která blok vytvořila

 

[TAB_KF] #

pokyny:

viz kod_firmy - pokyny

 

spec_firmy

a

-8

1

specifikace bloku firmou, která jej vytvořila

 

pokyny:

viz spec_firmy - pokyny

 

text

e

 

1

vlastní obsah

 

 

pokyny:

1. viz element text

2. viz text - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*xx

pokyny k celému bloku

 

POZOR!

Tento blok nesmí v žádném případě nahrazovat jiné obecně používané bloky.

Vždy je nutné nejprve hledat řešení v realizaci nového, obecného a společně sdíleného bloku!

Je potřeba mít na zřeteli, že blok ”xx” je kompromisním řešením mezi standardizací a specifickými dočasnými problémy některých firem.

 

Blok je především využíván při komunikaci mezi totožnými programy od jedné firmy, například pro předávání rozsáhlých datových struktur, k přenášení archivovaných dat atd.

Narazí-li příjemce na tento blok, otestuje, zda je mu známa datová struktura tohoto bloku (tj. ”kod_firmy” a ”spec_firmy”) - pokud ne, blok přeskočí.

 

kod_firmy

pokyny:

Od verze DS2.00 je číselník považován za interní, je udržován v programu ČLP (systému SLP) a je osmiznakový.

Kód každé z firem je vždy na 8 znaků bez mezer (velká písmena) - viz [TAB_KF].

 

Noví firemní uživatelé DS se registrují u správce datového standardu. Provizorně mohou pro testování a ladění používat pomocné (neadresné) kódy firem.

 

Pokud není kód firmy přidělen, lze použít zástupný provizorní kód, který má na první pozici znak ”*” (hvězdička), za kterým následuje 7 písmen. Tento provizorní kód lze používat jen po vzájemné jednoznačné dohodě mezi komunikujícími stranami!

 

spec_firmy

pokyny:

Strukturu blíže specifikuje příslušná firma. Slouží jen této firmě a jejím a spolupracujícím informačním systémům.

 

text

pokyny:

V této struktuře jsou přenášeny potřebné údaje (lze využívat např. BASE64).