*ptext - vlastní prostý text

Blok pro textové zprávy prosté.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

 

 

prostý text

 

 

 

xml:space

a

 

?

fixování konců řádků a mezer

 

preserve

pokyny:

doporučeno uvádět!

viz xml:space - pokyny

poznámky:

viz xml:space - poznámky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

xml:space

pokyny:

Korektní přenos mezer a konců řádků (tzv. white space, - tedy znaků 0x0D, 0x0A, 0x20) je zajištěn parametrem

elementu xml:space = ”preserve”. Jinak může dojít při zpracování XML procesorem k jejich redukci, což ovšem nemusí vždy vadit.

 

Viz: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006#sec-white-space  kap 2.10

 

V DTD je tento parametr nastaven jako default, nemusel by se ve značce uvádět, ale vzhledem k možnosti zpracování parsery bez vazby na DTD doporučujeme parametr uvádět.

 

Příklad:

<ptext xml:space=”preserve”>

 první řádek

 druhý řádek

 apod.

</ptext>

 

poznámky:

Je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.