*ktext - vlastní kódovaný text

Blok pro formátované textové zprávy. Osahuje vlastní kódovaný text.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

 

 

kódovaný text

 

 

 

encode

a

 

1

typ použitého kódování

"NONE", ”Base64”

poznámky:

je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD

 

typ

a

 

?

typ přílohy

např: ”text/rtf”

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ktext

pokyny k celému bloku:

Pro přenos malých úseků formátovaného textu (ve formátech rtf, html, ...).

Vlastním obsahem je původní soubor překódovaný Base64 (podle MIME RFC 1521).

Umožňuje tak začlenit tyto zprávy do jednoho souboru se strukturovanými daty DS.

 

Příklad:

<text>
<ptext xml:space=”preserve”>
první řádek
druhý řádek
apod.
</ptext>
<ktext encode=”base64” typ=text/rtf”>
AABA01ADF………….
…………………………….
……………………...........1323DAE
</ktext>
</text>