Označení číselníku (souboru) v DS

LMIDVAN

Název číselníku (souboru) v DS

Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu).

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu).

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LMIDVAN

Poznámka

 

 

Popis: