Označení číselníku (souboru) v DS

LMPHKN

Název číselníku (souboru) v DS

Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu).

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu).

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LMPHKN

Poznámka

 

 

Popis: