Označení číselníku (souboru) v DS

LOCKOL

Název číselníku (souboru) v DS

Kód očkovací látky.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Kód očkovací látky.

Využívá se v blocích DS

davka

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LOCKOL

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník kódů očkovacích látek. Pouze pro fakultativní blok “očkování”.

Připraveno, zatím se nevyužívá.