Označení číselníku (souboru) v DS

LVVISA

Název číselníku (souboru) v DS

Volba interpretační škály - atribut.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Volba interpretační škály - atribut.

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LVVISA

Poznámka

 

 

Popis: