Označení číselníku (souboru) v DS

LVVIST

Název číselníku (souboru) v DS

Volba interpretační škály - typ.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Volba interpretační škály - typ.

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LVVIST

Poznámka

 

 

Popis: