Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPKTV

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami).

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Společné číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Vazby - kvalita vazby

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPKTV

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník definuje “kvalitu” (typ) vazby mezi položkami (NČLP i LČLP).

Viz též:

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb