Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPSYST

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník systémů

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Systémy

Využívá se v blocích DS

viz nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPSYST

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPSYST

Poznámka

obsahuje i lokální názvy

 

Popis:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.

Základní název (v délce max. 32 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).