Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPTOS

Název číselníku (souboru) v DS

Typ odběru pro škály

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Typ odběru

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTOS

Poznámka

pro speciální použití, předpřipraveno

 

Popis:

Speciální číselník. Využívají jen některé LIS.