Označení číselníku (souboru) v DS

STATRIDY

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník pro LIS STAPRO - třídy, funkční skupiny LIS

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Lokální číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

STAPRO - Třídy (funkční skupiny LIS)

(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = STAPRO)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

Poznámka

fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

 

Popis:

Součástí dokumentace příslušného LIS.