Označení číselníku (souboru) v DS

TAB_TO

Název číselníku (souboru) v DS

Typ odesílajícího místa.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ odesílajícího místa.

Využívá se v blocích DS

dasta

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku TAB_TO

Poznámka

 

 

Popis:

Tabulka typů odesílajících míst. Slouží pro konstrukci názvu soubor.