Označení číselníku (souboru) v DS

V_NCLP

Název číselníku (souboru) v DS

Verze NČLP a ostatních číselníků Datového standardu

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Společné číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Verze NČLP

Využívá se v blocích DS

dasta

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku V_NCLP

Poznámka

Od DS 2.06.01 z 1.10 2003 obsahuje vedle původního seznamu verzí číselníků NČLP s daty platnosti („plati_od“ a „plati_do“) také výčet platných klíčů NČLP (položka „rozsah_kl“) ve tvaru: nnnnn-nnnnn;nnnnn-nnnnn

 

Popis:

Číselník obsahující seznam oficiálně vydaných verzí NCLP a ostatních číselníků Datového standardu s datumy platnosti (od - do) a s výčtem klíčů NČLP položek (výčty NČLP klíčů byly zavedeny v červnu 2010 a zpětně doplněny od září 2003).

 

Číselník je užíván v prostřednictvím položky verze_nclp (povinný atribut v bloku DASTA), slouží ke kontrole korektnosti sdělovaných číselníkových údajů (např. NČLP položek v bloku VR).