Označení číselníku (souboru) v DS

LCLPVAZB

Název číselníku (souboru) v DS

Vazby mezi položkami - lokální vazby.

Menu v  v programu ČLP

Vazby

Označení v  menu v programu ČLP

Vazby lokální

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku LCLPVAZB

Obsah číselníku

číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

Poznámka

 

 

Popis:

Významný číselník pro další rozvoj LIS a NIS.

Číselník definuje vazby mezi položkami LČLP.

Viz též:

Vazby mezi položkami - definice vazeb