DATOVÝ STANDARD MZ ČR verze 3.01.01 a výše

 

 

Předkládaný finální tvar DS vznikl na základě:

·         požadavku Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR

·         platného datového standardu DS 1.20 a DS 2.01.01

·         námětů debatovaných na konferenci DASTA

·         připomínek tvůrců NČLP - zástupců odborných společností laboratorních oborů s klinickou složkou

·         práce autorského kolektivu DS a řady konzultantů

·         praktických průběžných testů jednotlivých připravovaných modulů

·         připomínek slovenských kolegů - uživatelů DS 1.20 a DS 2.01 (zapracování odlišností v české a slovenské legislativě)

·         požadavku uživatelů verze 3.01.01

 

Předkládaný tvar vznikl po mnoha debatách nad mnohými (a často i protichůdnými) názory uživatelů i teoretických fakultních pracovníků.  Předkládaný tvar se snaží respektovat požadavky jak současných LIS, NIS i IS praktických lékařů, tak i požadavky dalších IS (např. manažerské IS, interpretační programy, výukové programy aj.). V případě datových bloků určených především pro laboratorní komplement jsou respektovány požadavky, vyplývající z norem ISO 15189 a ISO 17025 a pravidla definovaná ČSKB ČLS JEP. V předkládaném tvaru jsou již nyní připraveny mnohé nástroje pro další zamýšlený rozvoj DS.

 

 

V popisu bloků datového standardu je používána následující barevná symbolika:

 

Texty šedozelené sdělují, že obsah se týká položek (pouze) pro Slovensko.

 

Texty modré sdělují, že toto je dosud neřešené - bude realizováno až v další verzi (řeší se).

 

Texty tmavě žluté jsou většinou pouze poznámky k původní verzi DS 1.20, které bylo vhodné ponechat.

 

Varování, důležitá upozornění a informace o platnosti datového bloku jsou červeně.