Informace z laboratorní příručky základní [LCLPLPZ]

 

(Jedná se o rozšíření LCLPPOL, jsou doplněny další údaje zajímavé pro spolupracující IS.)

(Údaje z “laboratorní příručky”.)

 

 

KLIC                 Klíč odpovídající položky NČLP (char 5)

- vazba na číselníky LCLPPOL a NCLPPOL

                                    /z číselníku NCLPPOL/

/v LCLPPOL značeno stejnojmenným kódem KLIC/

 

KODLOK          Lokální kód odpovídající položky LČLP (char 26) - pro spolupracující LIS

                                    - vazba na laboratorní číselník konkrétního uživatele; viz LCLPPOL

 

KLICMATL        Lokální klíč odpovídacího materiálu pro laboratoř (char 8)

                                    /z číselníku NCLPMAT/

NMATL             Lokální název odpovídacího materiálu pro laboratoř (char 32)

KLICONPL        Lokální klíč odpovídající odběrové nádobky a přípravku (char 8)

                                    /z číselníku NCLPONP/

NONPL             Lokální název odpovídající odběrové nádobky a přípravku (char 32)

 

ODB_MN          Odebrané množství (char 8)

ODB_JK           Jednotka k odebranému množství (char 2)

ANAL_MN         Množství pro analýzu (char 8)

ANAL_JK          Jednotka k množství pro analýzu (char 2)

 

INTOZ               Maximální čas od získání do zpracování - hodnota (char 4)

INTOZJK           Maximální čas od získání do zpracování - rozměr časového údaje (char 4)

TEMPOZ           Maximální čas od získání do zpracování - při doporučené teplotě st. Celsia (char 8)

 

ODBPOZN        Pokyny k odběru vzorku (char 250) - převzata část textu

 

DOSR               Dostupnost rutinní - plným textem (char 55)

ODEZR             Odezva rutinní - plným textem (char 55)

PRIJEMR          Příjem rutinní - plným textem (char 55)

 

DOSS               Dostupnost statimová - plným textem (char 55)

ODEZS             Odezva statimová - plným textem (char 55)

PRIJEMS          Příjem statimový - plným textem (char 55)

 

PRIJEMJ          Příjmy jiné - plným textem (char 55)

 

DOSTPOZN      Poznámka k dostupnosti a odezvě (char 150) - převzata část textu

 

Údaje o platnosti a aktuálnosti nejsou duplicitně připojovány (viz [LCLPPOL] - popis struktury).

 

Poznámka:

K mnohým údajům jsou v dialozích, kterými se údaje pořizují, připojeny číselníky. Tyto číselníky jsou součástí programu ČLP i systému SLP a do DS nevystupují. Do tohoto souboru vystupují číselníkové údaje v podobě volných textů. (Podrobněji - viz příslušné dialogy.)