Číselník matic MTV [NCLPMTV]

 

KLIC                      Klíč MTV (char 8) - klíč pro DS a IS

KOD                       Kód MTV (hodnota) (char 8) -  (fakultativní využití v IS)

N32                        Název MTV do sestav (char 32) - název matice  do sestav, textů a dokumentů ”SLP”

N55                        Plný název MTV (char 55) - plný název matice do dokumentů v “SLP”

PORADI                Pořadí MTV (char 6) - logické pořadí v seznamu

 

KLICO                   Klíč obsahu MTV (char 8) - klíč pro DS a IS /patří do matice určené klíčem KLIC/

KODO                   Kód obsahu MTV (hodnota) (char 8) - (fakultativní využití v IS)

N32O                     Název obsahu MTV do sestav (char 32) - název do sestav, textů a dokumentů ”SLP”

N55O                     Plný název obsahu MTV (char 55) - plný název do dokumentů v “SLP”

PORADIO            Pořadí v obsahu MTV (char 6) - logické pořadí v seznamu

KODOL Kód obsahu MTV - lokální (hodnota) (char 8) - zkrácený text (kód) do nálezů

N32OL                  Název obsahu MTV do sestav - lokální (char 32) - nezkrácený text do nálezů

N55OL                  Plný název obsahu MTV - lokální (char 55) - plný název do nálezů a dokumentů “SLP”

AKTUAL               Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

 

Poznámka:

V maticích textových výsledků jsou uloženy formalizované texty, které se zobrazují v nálezech.

V jednotlivých maticích (MTV) může být libovolný (vhodný) počet textů (obsahů MTV).

V nálezových blocích DS jsou příslušné texty sdělovány prostřednictvím klíče KLICO, fakultativně mohou být zasílány také názvy N32O nebo N32OL.

Ke každému z textů (obsahu) může být připraven lokální text (na počátku je národní i lokální text totožný).

 

Klíče KLIC a KLICO jsou jednoznačné (tj. KLICO jsou jednoznačné v rámci všech klíčů KLICO).

 

KLIC se v souboru NCLPMTV opakuje tolikrát, kolik je k němu obsahů (tj. KLICO).

KLIC není v nálezových sestavách využíván, slouží k vymezení příslušných matic (pro LIS) - viz NČLP.

 

V rámci klíčů KLIC a KLICO se nerozlišují velká a malá písmena.

Klíče KLICO a kódy KODO jsou mnohdy totožné, ale toto není pravidlo!  

 

Poznámka:

Pro účely DS je matice MTV pro krevní skupiny k dispozici duplicitně ve tvaru číselníku [LUKSAB0].