OSN-SAbstraktOSN-E

Speciální systém vytvořený pro potřeby “Datového standardu”.

Slouží ke konstrukci položek, které umožňují sdělování obrazů (bloků obsahujících obraz nebo obrazy) k nelaboratorním i laboratorním vyšetřením. Neobsahuje textové zprávy.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E