Klíč položky v NČLP

 

V současné době je klíč položky NČLP definován jako kladné číslo v rozsahu 00001 až 99999.

 

V rámci NČLP se vyskytují položky “národní” a případně pomocné dočasné “lokálně doplněné” položky.

(V minulosti užívané provizorní tzv. “regionální” položky jsou nyní též považovány za „lokální“.)

 

Oficiální distribuce NČLP zahrnuje pouze položky “národní”, ostatní jsou pouze věcí lokálního uživatele.

 

 

Přidělené intervaly:

 

Pro “národní” laboratorní položky (typ = N) je vyhrazen interval 00001 až 24999, přičemž

interval 20000 až 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika).

Od verzi 2.01.01 jsou pouze tyto položky považovány za “národní” (typ = N).

 

Upozornění:

V čase budoucím budou národní položky pokračovat v intervalu od 50000 do 89999 !!!

 

Položky z národního intervalu mohou být sdělovány pouze v souladu se svojí definicí v NČLP. Odesílající musí vycházet z předpokladu, že přijímající strana má právo předpokládat, že položka je zaslána v souladu s touto definicí.

 

Národní klíč NČLP je neměnný, váže se vždy k významově totožnému předmětu (položce).

 

Neměnnost národního klíče NČLP “národních” položek NČLP garantuje správce NČLP.

 

 

Prostor 25000 až 49999 je určen pouze pro lokální využívání, v tomto prostoru se nikdy nevyskytují položky národní.

 

Upozornění:

Klíče “lokálních” položek NČLP jsou v gesci příslušných tvůrců a mimo garanci správce NČLP! Jejich používání je pouze na vlastní odpovědnost příslušných uživatelů.

 

 

U národních položek je vyznačován jejich stav: aktuální - obsoletní - neaktuální = neplatné.

 

Pro běžnou komunikaci lze využívat pouze položky aktuální a dočasně a výjimečně položky obsoletní, nelze používat položky neaktuální a neplatné (pouze výjimečně po přechodné období nebo pro sdělování archivních dat mezi IS).

 

Mezi položky neaktuální patří položky již v praxi nepoužívané (zastaralé), výjimečně také položky původně nevhodně nebo chybně definované - rozlišení je uváděno v popisu položky v poznámce.

 

Jako neplatná je označena ta neaktuální položka, u níž navíc ještě vypršel časový interval platnosti.