*lp_zp - laboratorní příručka XML - záznam k položce

Jeden záznam k příslušné laboratorní položce z Laboratorní příručky XML (pro speciální využití).

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

klic_nclp

a

-5

1

klíč položky v NČLP

 

číslo - 5 cifer

pokyny:

1. jen pro národní položky!

2. viz klic_nclp - pokyny

 

nclpnazlpk

a

-90

1

jméno položky v NČLP

 

text z NČLP

poznámky:

viz 01

 

lclpnazevlp1

a

-90

?

jméno položky v LČLP - název pro LP1

 

text

 

 

lclpnazevlp2

a

-55

?

jméno položky v LČLP - název pro LP2

text

pokyny:

viz 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nclpsyst32

a

-32

?

název systému - text

text z čís.

poznámky:

viz 01

 

nclpkomp32

a

-32

?

název komponenty - text

text z čís.

poznámky:

viz 01

 

nclpdrvl32

a

-32

?

název druhu veličiny - text

text z čís.

poznámky:

viz 01

 

nclpjedn

a

-20

?

název jednotky národní - text

text z čís.

poznámky:

viz 01

 

lclpjednl

a

-20

?

název jednotky lokální - text

text z čís.

poznámky:

viz 01

 

lclpprepfak

a

-8

?

přepočítací faktor (národní/lokální)

číslo

poznámky:

viz 01

 

nclpproc32

a

-32

?

název procedury - text

text z čís.

poznámky:

viz 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lclpmat32l

a

-32

?

odebíraný materiál - lokální název

text

(z číselníku)

pokyny:

viz 02

 

lclpodb_do32l

a

-32

?

odběr do - lokální název

text

(z číselníku)

pokyny:

viz 02

 

lclpodb_mnj

a

-56

?

odebírané množství - hodnota s jednotkou

strukturovaný text

 

 

lclpanal_mnj

a

-56

?

množství pro analýzu - hodnota s jednotkou

strukturovaný text

 

 

lclpodbpozn

a

-255

?

pokyny k odběru

volný text

pokyny:

viz 03

 

lclpklin_info

a

-255

?

nutné klinické informace

volný text

pokyny:

viz 03

 

lclptransport

a

-255

?

pokyny k transportu

volný text

pokyny:

viz 03

 

lclpintozjt

a

-56

?

max. čas od získání do zpracování 

(čas s jednotkou a teplotou)

strukturovaný text

pokyny:

viz 02

 

lclppaupozn

a

-255

?

pokyny k předanalytické úpravě vzorku

volný text

pokyny:

viz 03

 

lclpstbpozn

a

-255

?

poznámka ke stabilitě

volný text

pokyny:

viz 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lclpdosr

a

-55

?

dostupnost pro rutinní vyšetření

 

text

(z číselníku)

pokyny:

viz 02

 

lclpdoss

a

-55

?

dostupnost pro statimové vyšetření

text

(z číselníku)

pokyny:

viz 02

 

lclpdosodezpozn

a

-255

?

poznámka k dostupnosti

volný text

pokyny:

viz 03

 

lclpodezr

a

-55

?

odezva rutinní

text

(z číselníku)

pokyny:

viz 02

 

lclpodezs

a

-55

?

odezva statimová

text

(z číselníku)

pokyny:

viz 02

 

lclptextlp

a

-255

?

poznámka z laboratorní příručky

(další informace)

volný text

pokyny:

viz 03

 

lclpmez_stand

a

-8

?

mez stanovitelnosti (dolní)

číslo

 

 

lclpmez_stanh

a

-8

?

hranice měřícího rozsahu (horní)

číslo

 

 

lclppokpac1

a

-45

?

pokyny pro pacienta 1 - odkaz

název pokynu

 

 

lclppokpac2

a

-45

?

pokyny pro pacienta 2 - odkaz

název pokynu

 

 

lclppokpac3

a

-45

?

pokyny pro pacienta 3 - odkaz

název pokynu

 

 

lclppokodd1

a

-45

?

pokyny pro oddělení 1 - odkaz

název pokynu

 

 

lclppokodd2

a

-45

?

pokyny pro oddělení 2 - odkaz

název pokynu

 

 

lclppokodd3

a

-45

?

pokyny pro oddělení 3 - odkaz

název pokynu

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*lp_zp

pokyny k celému bloku:

Řešení vychází z normy ISO EN 15189:2002.

Povinnost je vyznačena z hlediska DS3, ne z hlediska příslušných norem a požadavků.

 

Do tabulky se neuvádí “typ”, neboť se zde nepřipouští jiné, než z LČLP (lokální).

Do tabulky se neuvádí příznak, zda je položka z “národní části NČLP”, neboť se jiné nepřipouštějí.

Do tabulky se neuvádí stav, neboť se nepřipouští jiné, než distribuované položky LČLP.

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč NČLP slouží pro realizaci vazeb na aktuální tvar NČLP a pro další zpracovávání dat příjemcem.

 

01 - poznámky společné pro nclpnazlpk, nclpsyst32, nclpkomp32, nclpdrvl32, nclpjedn, lclpjednl, lclpprepfak,nclpproc32 :

Údaj je nabízen duplicitně, neboť příjemce nemusí vždy pracovat s NČLP nebo s aktuálním tvarem NČLP.

 

02 - pokyny společné pro lclpnazevlp2, lclpmat32l, lclpodb_do32l, lclpintozjt, lclpdosr, lclpdoss, lclpodezr, lclpodezs:

Doporučované položky, které budou nejčastěji sdělovány při zasílání informací o paletě vyšetření nabízené příslušnou laboratoří.

 

03 - pokyny společné pro lclpodbpozn, lclpklin_info, lclptransport, lclppaupozn, lclpstbpozn, lclpdosodezpozn, lclptextlp:

Sděluje se maximálně prvních 255 znaků textu (v praxi tato délka nebývá překročena).