*lc - číselník

Sdělení jednoho nebo více záznamů z příslušného číselníku nebo číselníku celého.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_s_lc

a

1

1

typ sdělení

N,O,A,B

viz seznam hodnot

poznámky:

co se sděluje a jak sdělení zpracovat

 

vyznam

a

3

1

významnost a obsah sdělení

 

UNR, UNM,

ULR, ULM,

JXP, JXF

viz seznam hodnot

poznámky:

významnost sdělení (jak s ním nakládat)

 

verze_puv

a

8

1

číslo verze číselníku, který byl aktualizován

 

ve tvaru

xx.xx.xx

pokyny:

viz verze_puv - pokyny

 

verze_akt

a

8

1

číslo verze číselníku po jeho aktualizaci

 

ve tvaru

xx.xx.xx

poznámky:

viz verze_akt - poznámky

 

ciselnik

a

-20

1

označení číselníku (název číselníku)

 

pokyny:

jednoznačná identifikace

poznámky:

viz ciselnik - poznamky

 

priloha

e

-255

1

vlastni obsah číselníku (nebo jeho deklarované části) v přílohovém externím souboru

 

poznámky:

kde je uložen vlastní obsah v přílohovém externím souboru

 

int_pril

e

 

*

interní příloha

 

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

typ_s_lc

seznam hodnot:

B = sděluje se celá množina záznamů z příslušného číselníku (tj. sděluje se celý číselník)

N = sdělují se pouze nové záznamy z příslušného číselníku

O = sdělují se pouze původní aktualizované nebo opravené záznamy z příslušného číselníku

A = varianta N a O společně (aktuální novinky a změny)

 

vyznam

seznam hodnot:

UNR = řádný upgrade národních číselníků DS - zpracovat povinně

UNM = mimořádný upgrade národních číselníků DS - zpracovat fakultativně (bude součástí budoucího národního upgrade řádného)

ULR = řádný upgrade lokálních číselníků DS - zpracovat povinně

ULM = mimořádný upgrade lokálních číselníků DS - zpracovat fakultativně (bude součástí budoucího lokálního upgrade řádného) 

JXP = sdělení jiných číselníků než oficiálních číselníků DS - zpracovat povinně

JXF = sdělení jiných číselníků než oficiálních číselníků DS - zpracovat fakultativně

 

verze_puv

pokyny:

Uvádí se původní verze číselníku verze_puv, jehož aktualizací vznikne číselník aktuální (nové) verze verze_akt.

Informační systém příjemce může realizovat příslušné kontroly verze.

 

verze_akt

poznámky:

Řádné upgrade mají vždy číslo subverze (poslední dvojčíslí v položce verze_akt) = 01 a mají v položce vyznam UNR nebo ULR.

Řádné upgrade musejí být příjemcem akceptovány a zpracovány (pokud příjemce nerealizuje upgrade jinou vhodnou cestou).

 

Mimořádné upgrade mají vždy číslo subverze vyšší než 01a příjemce je nemusí povinně zpracovat. Obsah mimořádného upgrade bude vždy součástí budoucího upgrade řádného.

 

Upgrade národních číselníků i lokálních číselníků se vždy týkají pouze číselníků vázaných k DS (UNR, UNM, ULR, ULM).

 

Národní upgrade se týkají všech národních číselníků a upgarde je distribuován na popud národního správce národních číselníků.

 

Lokální upgrade se týkají lokálních číselníků (ve verzi DS2 i DS3 se týkají jen laboratorních číselníků) a upgrade je distribuován na popud správce lokálních číselníků (standardně prostřednictvím programu ČLP nebo systému SLP).

 

Jiné číselníky (JXP, JXF) se netýkají oficiální verze DS a slouží k obecnému sdělování číselníků mezi komunikujícími stranami.

 

ciselnik

poznámky:

Pod tímto označením (názvem) jsou číselníky definovány, popisovány a identifikovány (název souboru s obsahem tohoto číselníku).