*ehk - externí hodnocení kvality

Sdělení jednoho záznamu EHK.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_s_ehk

a

1

1

typ sdělení

I, S, P

viz seznam hodnot

poznámky:

1. co se sděluje a jak sdělení zpracovat

2. typ sdělení specifikuje další práci s daty u příjemce.

 

spec_syst

a

-10

1

specifikace kontrolního systému

 

v současné době pouze:

EQA_SEKK

EQA_JINE

poznámky:

viz spec_syst - poznámky

 

kod_k_c

a

-32

1

kódové označení kontrolního cyklu

text

poznámky:

viz kod_k_c - poznámky

 

priloha

e

-255

1

vlastni obsah sdělení (sestava) v přílohovém externím souboru

 

poznámky:

kde je uložen vlastní obsah v přílohovém externím souboru

 

int_pril

e

 

*

interní příloha

 

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

 

typ_s_ehk

seznam hodnot:

I = běžné individuální sdělení hodnocení kontrolního cyklu pro jednoho příjemce (standardní)

S= speciální individuální sdělení pro jednoho příjemce (mimořádné)

P = sumární přehled hodnocení kontrolního cyklu za určité období (pro více příjemců)

 

spec_syst

poznámky:

V současné době přichází do úvahy pouze kontrolní systém EHK firmy SEKK. Po vzniku dalších bude na přání číselník doplněn.

 

kod_k_c

poznámky:

V současné době nejsou číselníky standardizovány, každý  provozovatel EQA má číselník svůj.

Z hlediska DS se jedná o volný text, z hlediska provozovatele EQA (a následně uživatele) se jedná o číselníkový údaj.