Upgrade číselníků DS správcem dat a distribuce souborů

 

Na upgrade jednotlivých číselníků se podílejí:

 

K určenému datu jsou všechny číselníky zpracovány a je vytvořen jeden kompletní soubor pro distribuci upgrade určený pro programy ČLP a systémy SLP a řada dílčích fakultativních souborů pro přímé použití v IS (LIS, NIS, ISPL aj.). Registrovaným uživatelům je informace o upgrade (výzva) zasílána standardně e‑mailem, upgrade probíhá nejčastěji čtvrtletně.

Číselníky jsou k dispozici na webových službách a na webu DASTACR.

 

 

Upgrade číselníků DS pomocí "ČLP"

 

Na základě výzvy si uživatel načte z webových služeb nebo z webu DASTACR soubor, obsahující kompletní upgrade NČLP a dalších číselníků DS, který je následně zpracován standardní funkcí programu ČLP.

Po aktualizaci a doplnění lokálních dat bude připraven upgrade pro spolupracující LIS, NIS a ISPL.

 

 

Upgrade číselníků DS prostřednictvím laboratoře pomocí "SLP"

 

Poštou je zaslán CD-ROM (lze i elektronicky), obsahující kompletní upgrade NČLP a dalších číselníků DS, který je následně zpracován standardní funkcí programu SLP.

Po aktualizaci a doplnění lokálních dat bude připraven upgrade pro spolupracující LIS, NIS a ISPL.