*vrz - vyšetření laboratorní - blok textu pro non-NČLP položky 

Blok textu pro výsledky nemající v NČLP příslušnou odpovídající položku. Sděluje se za pomoci jedné speciální položky NČLP s klíčem 20799.

 

{distribuováno od verze 3.04.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

text

e

 

1

vlastní text

 

 

pokyny:

viz text - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrz

pokyny k celému bloku:

Blok textu se vždy váže ke speciální položce NČLP s klíčem 20799.

 

Vytvořený textový blok je považován za neformalizovaný doplněk nálezové sestavy sdělované formalizovaně.

 

poznámky k celému bloku:

Předpokládá se další doplňování tohoto bloku o případné další položky.

 

text

pokyny:

Vytvořený text obsahuje všechny potřebné kompletní informace.

Informace k realizaci bloku - viz text.