OSN-SAbstraktOSN-E

Sideroblasty jsou normoblasty, které obsahují v plazmě zásobní železo. Železo je přítomno ve formě agregátů ferritinu vytvářejících tzv. siderozómy. Siderozómy jsou patrny již v proerytroblastech, ale nejlépe jsou patrny v ortochromních erytroblastech v nátěrech kostní dřeně. Za normálních okolností jsou siderozómy velmi jemné, v počtu 1-3 v cytoplazmě. Najdeme je ve 40 – 60 % erytroblastů. Železo v mitochondriích není v normálních erytroblastech nikdy přítomno. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SBiologická, chemická nebo fyzikální charakteristikaOSN-E

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

 

OSN-SOrgánová, tkáňová lokalizaceOSN-E

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

 

OSN-SZpůsob eliminace nebo zániku entityOSN-E

 

OSN-SMechanismy ovlivňující proliferaci nebo funkci entityOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Mgr. Ilona Fátorová