OSN-SAbstraktOSN-E

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

 

 

 

Lidský hemoglobin je tvořen hlavní doménou HbA a několika menšími komponenty, ze kterých je pouze Hb A2 geneticky podmíněn a ostatní tzv. modifikované hemoglobiny HbA1a, HbA1b a HbA1c jsou formovány sekundárně pod vlivem exogenních faktorů.

Během fetálního období jsou embryonální syntetizované hemoglobiny Hb Gower 1, Hb Gower 2 a Hb Portland vytlačovány HbF a to od 5. až 7. gestačního týdne. Novorozenec má pak v době porodu asi 80% fetálního a 20% HbA. Během prvních šesti měsíců po porodu dochází k výraznému posunu vyzrávání hemoglobinu k dospělé formě, které dosahují ke 12. měsíci života.

Strukturálně je molekula hemoglobinu tvořena ze 4 hemů a bílkovinné molekuly (globinu), která sama sestává ze dvou identických polypeptidových řetězců. Poruchy (i hereditární) spojené s defektem v syntéze (thalasemický syndrom) nebo abnormální strukturou bílkovinných molekul se označují jako hemoglobinopatie. Mezi strukturálně patologické hemoglobiny patří HbS a jeho nestabilní subtypy, HbE, HbM, HbD, Hb Okayama, HbJ vedoucí k projevům beta thalasemia minor, HbC a jeho subtypy vedoucí k alfa thalasemia minor, HbE a jeho subtypy spojené s beta thalasemia major a řada dalších hemoglobinopatií.

 

Role v metabolismu

 

 OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločas

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Stabilita hemoglobinu je 1 týden při 8-12°C.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 Ilona Fátorová

Jiřina Lukášková (2008)