Barvivo v erytrocytu (MCH) udává množství hemoglobinu v jednom erytrocytu. Jednotky jsou piktogramy (pg) a normální hodnoty MCH jsou 28-34 pg.

Vzorec pro výpočet: MCH = (Hb/RBC) * 10^12

Hb = koncentrace hemoglobinu v g/l

RBC = počet erytrocytů (10^12/l)

 

Mgr. Ilona Fátorová