Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) udává množství hemoglobinu v erytrocytu jako hmotnostní zlomek. Fyziologické hodnoty MCHC jsou 0,32-0,37 (320-370 g Hb/l).

Vzorec pro výpočet: MCHC = Hb/Htc * 1000 (g/l)

 

Mgr. Ilona Fátorová