OSN-SAbstraktOSN-E

LE buňky vznikají účinkem protilátek namířených proti jádru leukocytu. Jádra jsou poškozena, dochází k jejich uvolnění a posléze k jejich fagocytóze. Protilátka vniká do jádra a dochází k rozrušení DNA, jádro tak ztrácí svou strukturu a funkci. Současně zaniká i možnost obnovy buněčné cytoplazmy. Nakonec zůstává pouze amorfní bílkovinná hmota jádra, která se uvolňuje. Na tuto hmotu nasedají neutrofily (vzniká růžice – rozeta), které ji fagocytují. LE buňky se vyskytují u systémového onemocnění lupus erythematodes, u autoimunniho onemocnění pojiva, u progresivní polyartritidy.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SBiologická, chemická nebo fyzikální charakteristikaOSN-E

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

 

OSN-SOrgánová, tkáňová lokalizaceOSN-E

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

 

OSN-SZpůsob eliminace nebo zániku entityOSN-E

 

OSN-SMechanismy ovlivňující proliferaci nebo funkci entityOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Mgr. Ilona Fátorová