Promegaloblast je vývojová buňka megaloblastové červené krevní řady. Je spíše oválného tvaru  o průměru 20-30 µm, má 3-5 jadérek. Cytoplazma má větší zastoupení než u proerytroblastu, kolem jádra je projasnění. K megaloblastové přestavbě kostní dřeně dochází při nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listové, jde o patologický stav.

 

Ilona Fátorová