OSN-SAbstraktOSN-E

Osmotická rezistence erytrocytů je odolnost erytrocytů vůči hypotonickým roztokům (roztoky NaCl). Normální erytrocyty se vyznačují určitou odolností vůči hypotonickým roztokům, ale vlivem některých chorob, zejména vrozených a získaných hemolytických anémií dochází ke snížené odolnosti erytrocytů. Fyziologické meze pro maximální osmotickou rezistenci jsou 0,30 - 0,34 g/l a pro minimální osmotickou rezistenci jsou 0,40 - 0,50 g/l.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Mgr. Ilona Fátorová

.