Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje nedostatečnou nebo nulovou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Popisuje tedy odolnost systému vůči vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory (Va a VIIIa). Nejčastěji bývá vyvolána tzv. Leidenskou mutací (jednobodová mutace genu pro faktor V).U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit APC. Protože je inaktivace faktoru Va velmi pomalá, zvyšuje se stabilita protrombinového komplexu a může dojít k rozvinutí hyperkagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního testu, výsledky se udávají jako poměr dvou časů. Fyziologické rozmezí je 2-5. K eliminaci  vlivů vznikajících v důsledku zpracovávání plazmy se doporučuje současné vyšetření normální plazmy a vyjadřování výsledku v normalizovaném poměru (nAPC-R). nAPC-R = APC-R vzorku/APC-R normálu. Normální hodnoty jsou více než 0,7.

 

Mgr. Ilona Fátorová