Destičkový neutralizační test (DNT, PNP) slouží ke stanovení lupus antikoagulans (LA). Jedná se o modifikovaný APTT. Neutralizace LA probíhá pomocí suspenze promytých zamražených a znovu rozmražených krevních destiček. Současně se měří čas normálního APTT.  Výsledek je rozdíl časů APTT a APTT se suspenzí trombocytů. Normální hodnoty jsou < 8.

 

 

Mgr. Ilona Fátorová