Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) je základním koagulačním testem, který monitoruje vnitřní koagulační systém - faktory XII, XI, IX, VIII, prekalikrein, a vysokomolekulární kininogen, při současně prodlouženém protrombinovém testu i faktor X event. faktor II a fibrinogen. Přidáním parciálního tromboplastinu (kefalinu) a Ca2+ dochází k aktivaci koagulačního systému vnitřní cestou. K urychlení aktivace se přidává aktivátor (kaolin, křemičitany, kyselina elagová). Výsledky se nejčastěji vyjadřují jako poměr časů testované plazmy a plazmy kontrolní (0,9-1,1). Prodloužení APTT může být nejčastěji způsobeno vrozeným nebo získaným nedostatkem faktorů vnitřní koagulační cesty, přítomností specifického nebo nespecifického inhibitoru nebo přítomností heparinu.

 

 

Mgr. Ilona Fátorová