OSN-SAbstraktOSN-E

PAI jsou přirozené inhibitory tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA). Zatím jsou popsány PAI-1, PAI-2, PAI-3. PAI-1 je serpin syntetizovaný endotelem, megakaryocyty a po stimulaci i cytokiny a hepatocyty. Největší množství je uloženo v trombocytech a je přítomen i v endotelu. Tvorba je regulována trombinem a i hormony. PAI-1 je primární inhibitor obou typů tPA. Zvýšení hladiny pozorujeme u trombózy, nádorů, jaterních onemocnění atd. Stanovuje se antigen metodou ELISA (4-43 µg/l) nebo aktivita spaktrofotometricky (2-10 kU/l).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny aktivní ve fibrinolýze

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Ilona Fátorová