OSN-SAbstraktOSN-E

Normotest je modifikace protrombinového testu, reagencie obsahuje králičí mozkový tromboplastin a adsorbovanou hovězí plazmu jako zdroj FV a fibrinogenu. Test je citlivý na snížení koagulačních faktorů II, VII a X a je vhodný k posouzení funkčnosti jater. Výsledky se udávají jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr) v rozmezí 0,8-1,2 nebo jako relativní látková koncentrace v rozmezí 0,7-1,2.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SBiologická, chemická nebo fyzikální charakteristikaOSN-E

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

 

OSN-SOrgánová, tkáňová lokalizaceOSN-E

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

 

OSN-SZpůsob eliminace nebo zániku entityOSN-E

 

OSN-SMechanismy ovlivňující proliferaci nebo funkci entityOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Mgr. Ilona Fátorová