OSN-SAbstraktOSN-E

Leukocyty jsou bílé krvinky, které se tvoří v mezenchymu a účastní se obranných a metabolických pochodů v organismu. Jsou to bezbarvé kulovité buňky, které vždy obsahují jádro. Z morfologického hlediska je dělíme podle přítomnosti či nepřítomnosti specifických granulí v cytoplazmě na polynukleáry – granulocyty neutrofilní, eozinofilní a bazofilní (mají členěné jádro) a mononukleáry – agranulocyty (monocyty, lymfocyty). Z imunologického hlediska je dělíme na fagocyty (granulocyty, monocyty, histiocyty) a imunocyty (lymfocyty, plazmatické buňky). Fyziologické meze v obvodové krvi jsou 3,9-9,4 * 10^9/l.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Popis zralých periferních krevních buněk

Anomálie leukocytů

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Marshall, P. N., Bentley, S. A., Lewis, S. M.: Staining properties and stability of a standardized Romanowsky stain. Journal of Clinical Pathology 31, 1978, s. 280.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Ilona Fátorová