OSN-SAbstraktOSN-E

Test inhibice adherence leukocytů (LAI test) je založen na skutečnosti, že leukocyty po interakci se specifickými antigeny, na něž jsou senzibilizovány snižují svou schopnost adherence k hydrofilním povrchům.

 

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

LAI test býval nejčastěji využíván k diagnostice nádorových onemocnění, kdy leukocyty pacientů s podezřením na určitý typ nádorového onemocnění jsou ve skleněné zkumavce smíchány s vhodně naředěným extraktem odpovídající nádorové tkáně a inkubovány v tenké vrstvě po určitou dobu. Po inkubaci je zjišťováno množství neadherovaných leukocytů ve zkumavce, kde byly inkubovány se specifickým antigenem (extraktem) proti kontrole bez nádorového antigenu nebo s nádorovým antigenem, o němž se předpokládá, že na něj pacient není senzibilizován. Dnes jsou tyto testy nahrazovány jinými testy buněčné imunologie a v diagnostické praxi jsou využívány jen zřídka.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.      Lochman I.: Lochmanová A., Machálek J.:  LAI test v diagnostice a prognostice melanoblastomu. Čs. dermatologie 80, 1, 1985, 6-13

2.      Holáň. V., Hašek M. in: Procházková J., John C.: Vybrané diagnostické metody lékařské imunologie, Avicenum, Praha, 1986, str. 270-272

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Ivo Lochman