OSN-SAbstraktOSN-E

Hemolytický test komplementu je test, kterým se zjišťuje aktivita komplementového systému v séru.

 

 

OSN-STextOSN-E

Funkční aktivita komplementového systému je nejčastěji testována hemolytickými testy, ve kterých se hledá ředění analyzovaného séra, které za definovaných podmínek způsobí určitý stupeň hemolýzy erytrocytů. Aktivita komplementového systému může být testována klasickou cestou a alternativní cestou.

Klasická cesta předpokládá, že erytrocyty jsou senzibilizovány protilátkami proti erytrocytům a aktivace komplementu probíhá na takto vytvořených komplexech antigenů erytrocytární membrány s těmito protilátkami. Nejčastěji je používán hemolytický systém skládající se z ovčích erytrocytů a králičího séra obsahujícího protilátky proti těmto erytrocytům (amboceptoru). Pro stanovení aktivity komplementu klasickou cestou je nezbytné, aby erytrocyty byly senzibilizovány optimálně a přesně dodržovány i ostatní parametry reakce. Jinak mohou být získány značně zkreslené výsledky. Nejčastěji se zjišťuje ředění séra, které za definovaných podmínek v definovaném systému  způsobí přesně 50% hemolýzu a toto ředění odpovídající aktivitě komplementu se vyjadřuje v jednotkách CH50. Hemolytický systém očích erytrocytů senzibilizovaných amboceptorem se využívá také jako detekční systém v komplement-fixačních reakcích (CFR).

Při testování aktivity komplementu alternativní cestou se používají jako detekční systém čerstvé nesenzibilizované králičí nebo morčecí erytrocyty a klasická cesta aktivace se vyřazuje přidáním Titriplexu VI - EGTA  (kyselina ethylen glykol bis-(β-aminoethyl ether) N,N,N’,N’-tetraoctová), který vyvazuje Ca2+ ionty potřebné k aktivaci komplementu klasickou cestou, ale ne alternativní cestou, do reakčního media. EGTA tedy na rozdíl od EDTA nevyvazuje hořečnaté ionty, které jsou zapotřebí pro klasickou i alternativní cestu a blokuje tak pouze klasickou cestu aktivace komplementu. Aktivita komplementu měřená alternativní cestou se pak vyjadřuje v jednotkách AH50, zjišťuje-li se ředění séra potřebné pro 50% hemolýzu.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Ivo Lochman