Dikarboxyporfyriny celkové se stanovují jako podíl z celkových porfyrinů. Nejdůležitějším porfyrinem se dvěma karboxylovými skupinami je protoporfyrin. Další dikarboxylové porfyriny nacházené ve stolici vznikají bakteriální přeměnou protoporfyrinu. Spektrum dikarboxyporfyrinů ve stolici je velmi proměnlivé a stanovení jednotlivých dikarboxyporfyrinů tak nemá z hlediska klinické biochemie žádný význam.

 

Ve stolici vznikají bakteriální přeměnou protoporfyrinu mesoporfyrin, pemptoporfyriny a deuteroporfyrin. Tyto triviální názvy zcela nevystihují možné spektrum fekálních porfyrinů, jak bude uvedeno níže.Jedná se o bakteriální metabolity protoporfyrinu IX, které v metabolismu člověka nemají řádný význam.

 

Mesoporfyrin IX vzniká hydrogenací vinylových skupin protoporfyrinu, reakce probíhá přes jeden ze dvou možných dihydrogenderivátů. Pemptoporfyriny vznikají z mesoporfyrinu deetylací jedné ze dvou etylových skupin. Deuteroporfyrin pak vzniká deetylací zbývající etylskupiny pemptoporfyrinů.

 

Bakteriální metabolity protoporfyrinu se nacházejí pouze ve střevě.

 

Další informace

 

 

Milan Jirsa

.