OSN-SAbstraktOSN-E

Infračervená spektroskopie je absorpční spektroskopickou metodou založenou na interakci infračerveného záření (v oblasti 5000 – 200 cm-1) s molekulami měřené látky. Absorbovaná energie zvýší vnitřní energii molekuly připadající na vibrace atomů v molekule a rotace molekuly. Absorpční pásy experimentálního spektra identifikují hodnotou frekvence jednotlivé atomové skupiny přítomné v molekule, svědčí také pro její prostorové uspořádání a svou intenzitou informují o koncentračních poměrech jednotlivých druhů molekul v měřeném vzorku. Infračervená spektroskopie má své těžiště ve strukturní analýze molekul, kvantitativní analýze směsí, jako analytická koncovka separačních chromatografických metod, je využívána rovněž při studiu rovnovážných dějů a reakční kinetiky. Zvláštním oborem praktické infračervené spektroskopie jsou tzv. infračervené analyzátory, které využívají charakteristické absorpce infračerveného záření molekul plynů. Využívají se k jejich identifikaci i k jejich kvantitativnímu stanovení.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·      Spektrofotometrie infračervená

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová