OSN-SAbstraktOSN-E

Izotopovou dilucí (izotopovou zřeďovací analýzou) se rozumí radiometrická metoda ke stanovení neradioaktivních prvků (sloučenin). Metoda je založena na zředění známého množství m1 radioaktivního izotopu určovaného prvku (známé aktivity A1) analyzovaným vzorkem s neznámou hmotností určovaného prvku mx. Změřením aktivity A2 libovolně velkého izolovaného izolovaného podílu určovaného prvku m2 vzniklé směsi lze zjistit mx ze vztahu A1 :A2 = (mx + m1) : m2. Izotopová diluce se používá k stanovení asi 60 prvků nebo např. některých aminokyselin, značených např. izotopem 14C.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová