OSN-SAbstraktOSN-E

Refraktometrie je optická metoda založená na měření indexu lomu. Paprsek monochromatického záření proniká prostředím dané hustoty určitou rychlostí. Při přechodu z jednoho prostředí do druhého se mění jeho rychlost. Změna rychlosti se projeví změnou směru šíření paprsku druhým prostředím. Tento stav je popsán indexem lomu. Změny indexu lomu látky s teplotou, skupenstvím a tlakem jsou podmíněny změnami hustoty. Konstantou úměrnosti závislosti indexu lomu na hustotě je měrná refrakce charakteristická pro jednotlivé látky. Závislosti indexu lomu na vlnové délce použitého záření využívá další charakteristická veličina měřené látky tzv. měrná disperze.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Index lomu

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová